مطالب مرتبط:

تهدید اصلی برای امنیت آسیای مرکزی از افغانستان نشات میگیرد

پیام آفتاب: لاوروف در مصاحبه با مجله «امور بین الملل» گفت: تهدید اصلی برای امنیت در آسیای مرکزی از افغانستان نش...

مطالب اخیر