مطالب مرتبط:

عدم استفاده بهینه از آب، زندگی را در کابل غیر ممکن می کند

افغانستان و کابل یکی از پایتخت های انگشت شمار به حساب می روند که خدمات فاضلاب در آن وجود ندارد و نبود خدمات فاض...

مطالب اخیر