مطالب مرتبط:

به آخرین مراحل آزادی موصل رسیدیم

نخست وزیر عراق اعلام کرد: عملیات آزادی کامل موصل، به مراحل آخر رسیده است.

مطالب اخیر