مطالب مرتبط:

وزارت سرحدات: مناطق قبایلی، در آن طرف خط دیورند وضعیت نظامی بخود گرفته است

(Visited 15 times, 1 visits today)

مطالب اخیر