مطالب مرتبط:

اشرف غنی: سیستم قضایی ما نیازمند بازنگری است

پیام آفتاب: رئیس جمهور در سمینار قضایی دادگاه عالی گفت: میراثی که می خواهیم در این دولت بر جای بگذاریم، ایجاد ی...

مطالب اخیر