مطالب مرتبط:

نامزد وزرای جدید از سوی رییس جمهور معرفی می شود

رییس مجلس نمایندگان می گوید که رییس جمهور به وی وعده داده است که نامزد وزرای جدید را به منظور کسب رای اعتماد نم...

مطالب اخیر