مطالب مرتبط:

ایران ۲۰۰ زندانی را به افغانستان تحویل داد

۲۰۰ تن از زندانیان که در زندان‌های ایران به‌سر می‌بردند به حکومت افغانستان تحویل داده شدند. کبیر سیار، آمر مطبو...

مطالب اخیر