مطالب مرتبط:

سارقین مسلح در هرات یک جوان را به شدت زخمی کردند

سارقین مسلح یک جوان را در ولایت هرات به شدت زخمی نموده و موتر سایکل حامل وی را باخود بردند. این رویدا قبل از ظه...

مطالب اخیر