مطالب مرتبط:

ترافیک کابل به شهرداری مدغم شد

مسوولان در شهرداری کابل از انتقال مدیریت ترافیک شهر کابل از وزارت امور داخله به شهرداری کابل خبر دادند.

مطالب اخیر