مطالب مرتبط:

صدیقی: تیم معلولین نیروهای افغان در مسابقات “انوِیکتس” شرکت می‌کند

وزارت داخله افغانستان می‌گوید، تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت های "انوِیکتس" ک...

مطالب اخیر