مطالب مرتبط:

عواید ریاست تصدی نفت و گاز افغانستان افزایش یافته است

ریاست تصدی نفت و گاز افغانستان می‌گوید عواید این اداره در یک سال گذشته ۳۷۰ میلیون افغانی افزایش یافته است. ولید...

مطالب اخیر