مطالب مرتبط:

یک زن بیست و یک ساله در شهر شبرغان جوزجان حلق آویز شده‎است

یک زن بیست و یک ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حلق آویز شده‎است. داکترهارون ایل بیگی رئیس شفاخانه ولایت ج...

مطالب اخیر