مطالب مرتبط:

هلال: حمله شفاخانه سردار داوود خان از داخل سازماندهی نشده‌است

هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان می‌گوید هیچ سندی وجود ندارد که این حمله از داخل سازمان د...

مطالب اخیر