مطالب مرتبط:

اشرف غنی طرح تغییر یونیفورم دختران مکتب را رد کرد

رئیس جمهور افغانستان طرح پیشنهاد شده برای تغییر یونیفورم دختران مکتب را رد کرد. دواخان مینه پال معاون سخنگوی رئ...

مطالب اخیر