مطالب مرتبط:

تیم معلولین نیروهای افغان در رقابت “ان ویکتس” شرکت می‌کند

وزارت داخله افغانستان می‌گوید، تیم معلولین نیروهای امنیتی افغان برای اشتراک در رقابت "ان ویکتس"در کان...

مطالب اخیر