مطالب مرتبط:

سفر هیئت اطلاع رسانی وزارت مالیه به ولایت نیمروز

هیئت اطلاع رسانی وزارت مالیه به ریاست محترم اجمل حمید عبدالرحیمزی، رئیس ارتباط و آگاهی عامه و سخنگوی وزارت مالی...

مطالب اخیر