مطالب مرتبط:

سیاست‌ سعودی ها برای تغییر ذهن و زبان مردم افغانستان

عربستان سعودی یک مدرسه ی دینی به زبان عربی با هدف تغییر وزبان مردم افغانستان راه اندازی می کند.

مطالب اخیر