مطالب مرتبط:

احراز هویت از طریق حرکات لب!

یک تیم از دانشمندان، روشی جدید برای احراز هویت را توسعه دادند که افراد را از طریق حرکات لب شناسایی می‌کند.

مطالب اخیر