مطالب مرتبط:

استفاده جنسی داعش از شماری از زنان بی دفاع در ننگرهار

به گزارش خبرنگاران محلی به نقل از ساکنان محلی در برخی از نقاط ولایت ننگرهار، گروه داعش تعداد بیش از یکصد نفر از...

مطالب اخیر