مطالب مرتبط:

افزایش 3 برابری درآمد مواد نفتی و گار مایع

پیام آفتاب: مسئولان تصدی مواد نفتی و گاز مایع، پیش از این فاقد سیستم بایگانی بود و در هر دو ماه، 4 میلیون افغان...

مطالب اخیر