مطالب مرتبط:

کمیسیون حقیقت یاب: مالک موتری که در حمله به شفاخانۀ ۴۰۰بستر استفاده شد شناسایی شده

کمیسیون تحقیق در مورد حملۀ هفتۀ گذشته بالای بیمارستان سردار محمد داوود می‌گوید مالک موتری که در آن حمله از آن استفاده شده، شناسایی شده اما در مورد دست‌داشتن پزشکان شفاخانه در این حمله، تردید وجود دارد.

مطالب اخیر