مطالب مرتبط:

والی پنجشیر لاجورد بدخشان را قاچاق کرده است

سروری والی پنجشیر متهم به دست داشتن در قاچاق سنگ لاجورد بدخشان بوده است. به نقل از آریانا، در دو سال گذشته از ا...

مطالب اخیر