مطالب مرتبط:

آیا مجاهدین با شعار “دیروز” یکپارچه می‌ شوند؟

واقعیت این‌ است که شعارهای دوران جنگ سرد مجاهدین که گیرایی ویژه‌ ای خلق می‌ کرد، به‌ درد سیاست امروز نمی‌ خورند...

مطالب اخیر