مطالب مرتبط:

اظهارات نور، برخواسته از انگیزه های شخصی

واكنش احساساتی و غير منتظره جناب استاد عطا محمد نور در برابر داكتر عبدالله، در شان يک سياستگر و مدعی يک رهبر دو...

مطالب اخیر