مطالب مرتبط:

انتقال 200 زندانی افغانستانی از ایران به هرات

پیام آفتاب: براساس موافقتنامه دولت افغانستان و ایران، 200 زندانی کشورمان از ایران به ولایت هرات انتقال یافت.

مطالب اخیر