مطالب مرتبط:

استقبال وزارت خارجه از موضع اخیر روسیه درباره مخالفین مسلح دولت

پیام آفتاب: وزارت خارجه کشورمان از موضع اخیر روسیه درباره صلح و ثبات در افغانستان استقبال کرد.

مطالب اخیر