مطالب مرتبط:

افغانستان به شبکه اینترپل متصل شد

پیام آفتاب: معاون ارشد امور امنیتی وزارت داخله از اتصال افغانستان به شبکه پلیس بین الملل «اینترپل» خبر داد و گف...

مطالب اخیر