مطالب مرتبط:

غورځنگ: مشاور امنیت ملی افغانستان فردا به مسکو می‌رود

قرار است محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان فردا در یک سفر سه روزه وارد مسکو شود. تواب غورځنگ، سخنگوی شو...

مطالب اخیر