مطالب مرتبط:

وزارت خارجه افغانستان از اعلامیه اخیر روسیه استقبال کرد

وزارت خارجه افغانستان می‌گوید، از اعلام اخیر روسیه استقبال می‌کند که گفته است هدف تماس هایش با گروه‌های مسلح اف...

مطالب اخیر