مطالب مرتبط:

بیش از هزار مکتب به دلیل تهدیدهای امنیتی مسدود هستند

پیام آفتاب: وزارت معارف اعلام کرد: بیش از یک هزار مکتب به علت تهدیدهای امنیتی بسته است.

مطالب اخیر