مطالب مرتبط:

۱۹۵ پروژه انکشافی در ولایت سمنگان بازسازی و تحکیم شده است

دفتر مطبوعاتی برنامه همبستگی ملی وزارت احیاء و انکشاف دهات اعلام کرد که ۱۹۵ پروژه انکشافی در ولایت سمنگان بازسا...

مطالب اخیر