مطالب مرتبط:

غنی وزیران جدید را تا هفته دیگر معرفی می کند

تا یک هفته دیگر نامزدان جدید وزارت های بی سرنوشت مشخص خواهد شد. اشرف غنی رییس جمهور در دیدار با هیات اداری مجلس...

مطالب اخیر