مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، چهارشنبه 25 حوت 95

*افغانستان مجلس سنا: حمله بر شفاخانه چهارصد بستر از داخل حمایت شده بود ریاست جمهوری: بهبود کیفیت تحصیلات و تعلی...

مطالب اخیر