مطالب مرتبط:

دادستانی کل، خبر بازداشت همسر شکریه بارکزی را تایید کرد

پیام آفتاب: یک منبع در دادستان کل افغاسنان تایید کرده است که آقای داوی بعد از بازداشت به زندان پل‌چرخی، زندان م...

مطالب اخیر