مطالب مرتبط:

بدون همکاری مسوولان شفاخانه ۴۰۰ بستر ورود مهاجمان امکانپذیر نبود

هیات تحقیق مجلس سنا که برای بررسی چگونگی حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر موظف شده بودند می گویند که مسوولان این شفاخان...

مطالب اخیر