مطالب مرتبط:

رانندگی زنان از ماه آینده در عربستان

طلال بن عبدالعزیز شاهزاده بارز سعودی پیش بینی کرد که از ماه آوریل آینده به زنان در عربستان اجازه داده شود تا را...

مطالب اخیر