مطالب مرتبط:

نام شماری از تروریستان به اینترپل تحویل داده شد

فهرستی از نام تروریستان افغانستان و منطقه تحویل اینترپول شد. به گزارش تمدن، عبدالرحمان رحمان معین ارشد امنیتی و...

مطالب اخیر