مطالب مرتبط:

قطع دست و پای مردی در هرات توسط طالبان (عکس)

یک دست و یک پای مردی در هرات قطع شد. طالبان در ولسوالی اوبه هرات مردی به نام غلام فاروق را به جرم سرقت محکوم به...

مطالب اخیر