مطالب مرتبط:

قیام ۲۴ حوت مردم هرات نقطه عطفی در تاریخ مبارزات و مجاهدت های قهرمانانه ملت افغانستان است

قیام ۲۴حوت مردم شهید پرور هرات یکی از اولین قیام های تحول ساز و افتخار آفرین است که مردم هرات؛ پیر و جوان، کوچک...

مطالب اخیر