مطالب مرتبط:

رئیس اجرائیه وحدت ملی از سومین نمایشگاه تحصیلی دیدار کرد

هدف از برگزاری اين نمایشگاه ایجاد رابطه میان نهادهای تحصیلی و فُرصت های خوبی برای بازگشايی و ذهنیت سازی محصلین ...

مطالب اخیر