مطالب مرتبط:

سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به انگلستان و روسیه

امروز چهارشنبه نشستی به منظور حل تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان، در لندن برگزار می شود.

مطالب اخیر