مطالب مرتبط:

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا امروز در لندن برگزار می شود

شورای امنیت ملی کشور تایید کرده است که نشست سه جانبه مقام های افغانستان، پاکستان و بریتانیا به هدف تنش زدایی می...

مطالب اخیر