مطالب مرتبط:

وزارت تحصیلات برای اولین بار یک میلیون سند معتبر تحصیلی یکسان را توزیع می کند

وزارت تحصیلات عالی کشور، برای اولین بار از توزیع سندهای معتبر تحصیلی (دیپلوم) به صورت یکسان برای دانشجویان دانش...

مطالب اخیر