مطالب مرتبط:

نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و انگلستان برگزار می‌شود

مطالب اخیر