مطالب مرتبط:

لیوال: پاکستان تلاش دارد مناطق دو طرف خط فرضی دیورند تخلیه شود

وزارت سرحدات، اقوام و قبایل افغانستان می‎گوید که پاکستان به ایجاد مشکلات در سرحدات و آوردن فشار بالای مهاجرین س...

مطالب اخیر