مطالب مرتبط:

بخلی: روزانه بشکل اوسط ۳۰۰ افغان از ایران به زور اخراج می‎شوند

وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می‎گوید که روزانه بگونه اوسط ۳۰۰ افغان مهاجر از ایران به زور اخراج می‎شون...

مطالب اخیر