مطالب مرتبط:

همکاران بین المللی و مساله امنیت در افغانستان

سر مقاله: دبیر کل سازمان نظامی ناتو در شهر بروکسل مرکز این سازمان در جریان انتشار گزارش سال 2016 طی یک کنفران...

مطالب اخیر