مطالب مرتبط:

دادستانی افغانستان خبر بازداشت عبدالغفار داوی، تاجر افغان را تایید کرد

دادستانی کل افغانستان تایید کرده که عبدالغفارداوی، رئیس شرکت داوی گروپ اکنون در بازداشت بسر می‌برد. این نهاد اع...

مطالب اخیر