مطالب مرتبط:

افغان‌های گیرمانده در پاکستان از کندی روند تمدید ویزه شکایت دارند

دفتر مهاجرت و پاسپورت پاکستان در حیات‌آباد پشاور تمدید ویزه‎های آن‌عده از افغانانی را آغاز کرده‎است که به علت م...

مطالب اخیر