مطالب مرتبط:

لیوال: پاکستان به‌خاطر آب و برخی اهداف سیاسی فشار وارد کرده‌است

وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان می‎گوید که پاکستان فشارهای اخیر را به‌خاطر به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند ...

مطالب اخیر